QTZ 1250

Marka: QTZ 1250
Hündürlük: 160 metr
Qolu: 60 metr
Sərbəst hündürlük: 50 metr
Yükqaldırma: 8 ton
Qolun sonunda: 1.8 ton